سفارشهای من
+
حساب کاربری

خدمات نظافتی/نظافت منزل و محل کار شما شامل چه مواردی است؟

    جنسیتبرای درخواست نیروی خانم، حضور یک خانم در محل نظافت لازم است
  • متراژ تقریبی
  • مدت زمان نظافت
افزودن آدرس جدید